​​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Pakistan

NGUYỄN TIÊN PHONG

TDK_6618.JPG


- Sinh năm 1979, tại Hà Nội, Việt Nam.

- Đã lập gia đình và có 03 con.

- 2000: Cử nhân Quan hệ Quốc tế.

- 2001: Tuyển dụng vào làm việc tại Bộ Ngoại giao Việt Nam​.

- 2004: Thạc sĩ Kinh tế.

- 2006: Phó Chánh Văn phòng, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

- 2008: Trợ lý Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

- 2011: Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

- 2014 - 2016: Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ & Đại công quốc Luxembourg, Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh Châu Âu.

- 2016-2018: Tham tán, Phó Trưởng Cơ quan đại diện, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ & Đại công quốc Luxembourg, Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh Châu Âu.

- 2018-2020: Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

- 07/2020: Đại sứ được bổ nhiệm của​ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo Pakistan.

- 07/6/2021: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo Pakistan.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​