​​
​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pakistan

- Địa chỉ: Số nhà 1, Phố 38, Khu F-8/1, Islamabad, Pakistan
- Điện thoại: 00 92 51 2655785/2655787 
- Fax: 00 92 51 2655783
- Email: vnemb.pakistan@yahoo.com
- Website: http://www.vietnamembassy-pakistan.org/


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​